Đánh giá tác hại của sâu, bệnh trên một số giống cao lương ngọt tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Hiện nay việc tìm kiếm nguồn nhiên liệu để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch đã dần cạn kiệt đang đặt ra cấp thiết. Cây cao lương ngọt (Sorghum spp.) là cây nhiên liệu sinh học tiềm năng vì dễ trồng, năng suất sinh học cao, hàm lượng đường trong thân cao, chịu thâm canh, chống chịu được với điều kiện bất thuận như khô hạn, đất cằn cỗi. Ở Việt Nam, cây cao lương ngọt đã có mặt nhiều năm trước đây, nhưng lần đầu tiên được trồng với mục đích sản xuất ethanol nhiên liệu. Sâu bệnh hại luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu đối với sản xuất nông, lâm nghiệp nói chung và cây cao lương ngọt nói riêng. Sâu bệnh làm giảm chất lượng, năng suất của cây trồng và tăng chi phí sản xuất dẫn đến giảm hiệu quả kinh tế. Vì vậy, đánh giá tác hại của sâu, bệnh trên cây cao lương ngọt là việc làm có ý nghĩa thực tiễn cao nhằm: đánh giá được các loại sâu, bệnh hại nghiêm trọng để đề xuất biện pháp quản lý phòng trừ hiệu quả đối với các loại sâu bệnh nguy hiểm trên cây cao lương ngọt tại Việt Nam. Bài viết này trình bày một phần kết quả nghiên cứu của đề tài“Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cao lương ngọt (sweet sorghum) có năng suất cao, chất lượng tốt cho sản xuất ethanol nhiên liệu”.

Liên hệ: iaehung@gmail.com để biết thông tin chi tiết

Tải về