Kết quả nghiên cứu hàm lượng cd trong đất tại mốt số vùng nguy cơ ô nhiễm do chất thải đô thị và công nghiệp

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Trong các vấn đề nổi cộm. Cađimi (Cd) được xem là một trong những kim loại nặng có nguy cơ gây hại đến cây trồng và sức khoẻ con người (Daryl Steven, 2002). Nghiên cứu về ô nhiễm đất nói chung và ô nhiễm đất do Cd nói riêng là hết sức cần thiết nhằm xác định mức độ và tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm đất, từ đó đặt ra các giải pháp về công nghệ cũng như chiến lược phát triển bền vững. Theo Báo cáo của Bộ Môi trường Canada (CCME, 1997), Cd có thể ảnh hưởng đến vi sinh vật đất và một số hoạt động vi sinh như sau: Tổng số vi khuẩn và nấm trong đất bắt đầu giảm đáng kể khi nồng độ Cd trong đất lớn hơn 2,9 mg Cd/kg; ở nồng độ 5ppm, Cd quá trình khoáng hóa giảm 17-39%. Khi nồng độ lên đến 1000ppm quá trình nitrat hoá giảm 60%. Đối với sức khỏe con người Cd vào cơ thể qua phổi, bộ máy tiêu hóa. Với nồng độ từ 0,25 - 0,5 mg/kg trọng lượng qua con đường tiêu hóa đã có thể gây ra đau dạ dày và bị đường ruột nghiêm trọng. Nhiễm Cd cũng có thể gây ra các bệnh về thần kinh, thận, xương, gan và tim mạch. Bài viết phản ánh một số kết quả nghiên cứu từ nhiệm vụ: “Quan trắc và phân tích môi trường đất miền Bắc” giai đoạn từ năm 2006-2010.

 

Liên hệ: iaehung@gmail.com để biết thông tin chi tiết

Tải về