Nghiên cứu dự báo thay đổi năng suất lúa do tác động của biến đối khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng

Cập nhật vào ngày: 11 / 05 / 2017

Nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH đến năng suất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và đồng bằng sông Hồng ( ĐBSH) được thực hiện tại 4 tỉnh ĐBSH: Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Vĩnh Phúc và 4 tỉnh ĐBSCL: Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang. Số liệu về năng suất tiềm năng của cây lúa vùng ĐBSH và ĐBSCL được tính toán bằng mô hình DSSAT theo các kịch bản BĐKH B1, B2 và A2 cho thấy: theo kịch bản của BĐKH co các năm 2020, 2030 và 2050, năng suất tiềm năng và theo canh tác thông thường ở cả hai vùng ĐBSCL và ĐBSH dự báo đều giảm khoảng 0,2-0,35 tấn/ha. Kịch bản phát thải càng cao thì năng suất lúa giảm càng mạnh. Năng suất lúa xuân ở ĐBSH có nguy cơ giảm mạnh hơn lúa mùa; ở ĐBSCL năng suất lúa xuân được dự báo giảm mạnh hơn vụ hè thu. Ở cả hai vùng, mức giảm năng suất canh tác thông thường khá cao, bình quân mức năng suất giảm 10% so với hiện nay.

Hội thảo quốc gia về  khoa học cây trồng lần thứ 2.Cần Thơ, ngày 11-12 tháng 8 năm 2016. Nxb. Nông nghiệp, tr.1180-1184.

Tải về