Nghiên cứu giá thành và hiệu quả kinh tế trong sản xuất rau an toàn

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Mặc dù, cho đến nay nhà nước và toàn xã hội đã có nhiều nổ lực trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và tổ chức sản xuất, tiêu thụ rau an toàn nhưng những thành tựu đạt được vẫn còn rất hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do các sản phẩm sản xuất ra chưa được giám sát, cấp chứng chỉ để tạo niềm tin cho người tiêu dùng, từ đó chưa có được chỗ đứng trên thị trường. Bên cạnh đó, giá bán của sản phẩm thấp, chưa cải thiện được lợi ích nên chưa khuyến khích được nông dân sản xuất cũng được coi là nguyên nhân quan trọng cản trở thị trường tiêu thụ rau an toàn. Nhiều người tiêu dùng cho rằng nếu có sản phẩm rau an toàn thực sự thì họ có thể mua với bất kỳ giá nào, song thực tế giá rau an toàn hiện vẫn được rất ít người tiêu dùng chấp nhận. Do còn thiếu kết quả nghiên cứu về góc độ kinh tế đối với sản xuất rau an toàn nên người tiêu dùng không biết đâu là giá trị thật của rau an toàn so với các loại rau không được sản xuất theo quy trình sản xuất rau an toàn. Trong khi đó các nghiên cứu đều chỉ ra rằng năng suất rau an toàn cao hơn, chi phí thấp do tiết kiệm phân bón, thuốc BVTV v.v.., như vậy giá thành của rau an toàn sẽ giảm và lợi nhuận sản xuất rau an toàn sẽ cao hơn. Để trả lời câu hỏi hiện đang được nhiều người quan tâm ‘‘đâu là giá thành thực sự của rau an toàn“, và ‘‘với giá nào thì người sản xuất thực sự có lãi“, từ đó giúp người sản xuất và người tiêu dùng có thể tiếp cận với nhau, trong giai đoạn 2006 – 2010, Viện Môi trường Nông nghiệp đã tiến hành‘‘Nghiên cứu giá thành và hiệu quả kinh tế trong sản xuất rau an toàn“. Kết quả nghiên cứu này được tổng hợp trên cơ sở kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế và giá thành rau an toàn từ các đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm về sản xuất rau an toàn do Viện tiến hành.

Liên hệ: iaehung@gmail.com để biết thông tin chi tiết

Tải về