Tuyển chọn chủng Bacillus đa hoạt tính trong sản xuất phân bón vi sinh vật chức năng cho cây khoai tây

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Khoai tây là cây lương thực, cây thực phẩm có giá trị. Ở nhiều nước thuộc châu Âu, châu Mỹ, khoai tây được coi là một loại lương thực chính sau lúa mì, ngô. Diện tích trồng khoai tây ở Việt Nam có khoảng 35.000 – 37.000 ha và sản lượng đạt 420.000 – 450.000 tấn. Héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum là loại bệnh nguy hiểm đối với cây khoai tây. Ở Việt Nam, mức độ phổ biến và tác hại của bệnh héo xanh có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại các vùng đồng bằng sông Hồng - vùng cung cấp khoai tây chính cho cả nước. Bệnh héo xanh vi khuẩn là một trong những yếu tố quan trọng làm giảm đáng kể năng suất cây khoai tây. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có biện pháp hữu hiệu nào có thể ngăn chặn và phòng trừ bệnh này. Nghiên cứu trước đây cho thấy nhiều loài thuộc chi Bacillus có nhiều hoạt tính sinh học như ức chế vi sinh vật gây bệnh và sinh tổng hợp hoạt chất kích thích sinh trưởng thực vật [5, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Trên cơ sở đòi hỏi của thực tế sản xuất và phát triển cây khoai tây ở nước ta, đề tài đã tiến hành “Tuyển chọn chủng Bacillus đa hoạt tính trong sản xuất phân bón vi sinh vật chức năng cho cây khoai tây”.

Liên hệ: iaehung@gmail.com để biết thông tin chi tiết

Tải về