Tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng ức chế nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu thanh long

Cập nhật vào ngày: 11 / 05 / 2017

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật kiểm soát bệnh đốm nâu trên cây thanh long do nấm Neoscytalidium dimidiatum  gây ra có ý nghĩa quan trọng hướng tới ngành sản xuất thanh long an toàn và bền vững. Trong bài viết này nhóm nghiên cứu đã xác định được hai chúng vi sinh vật có khả năng ức chế nấm Neoscytalidium dimidiatum cao kí hiệu A3 và B7. Kết quả phân loại xác định chủng A3 thuộc nhóm xạ khuẩn 3 tương đương 100% (1500/1500 bp) với đoạn AND 16S của Streptomyces fradiae; chủng B7 tương đồng 100% (1414/1414 bp) với đoạn 16S của vi khuẩn  Bacillus polyfermenticus  và đảm bảo  an toàn sinh học khi phóng thích ra môi trường.

Hội thảo quốc gia về  khoa học cây trồng lần thứ 2.Cần Thơ, ngày 11-12 tháng 8 năm 2016. Nxb. Nông nghiệp, tr. 1167-1172

Tải về