Xây dựng chỉ số đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới sản xuất nông nghiệp Việt Nam theo phương pháp điều tra

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

 Biến đổi khí hậu (BDKH) hiện nay đã trở thành mối quan ngại toàn cầu. Các hệ quả của sự thay đổi khí hậu thể hiện rõ rệt ở sự thay đổi mực nước biển, chế độ thủy văn, thời tiết và thiên tai bất thường. Việt Nam với đường bờ biển dài 3260km được đánh giá là 1 trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Nông nghiệp và thủy sản Việt Nam là hai lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Với dân số hơn 82 triệu dân có tới 73,8% dân số sống ở nông thôn, 67,5% dân số trong lĩnh vực nông nghiệp, những diễn biến của khí hậu thời tiết được dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ tới sản xuất nông nghiệp, thủy sản mà còn tác động rất lớn đến đời sống của đa số người dân Việt Nam. Nghiên cứu mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu, thời tiết với sản xuất nông nghiệp đang trở thanh một nhu cầu cấp thiết không chỉ đối với người dân, các nhà khoa học nông nghiệp mà còn cả đối với công tác hoạch định chính sách nhà nước trong tương lai. Mục đích của nghiên cứu là bước đầu chỉ ra mối liên hệ giữa những biến động thời tiết khí hậu với những thay đổi trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản tại các vùng sinh thái khác nhau, làm cơ sở xây dựng các giải pháp thích ứng phù hợp cho từng vùng.

Liên hệ: iaehung@gmail.com để biết thông tin chi tiết

Tải về