Nghiên cứu hạt giống và nhân giống cây Xoan ta bằng hạt (Melia Azedarach l.) tại tỉnh Hòa Bình

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Ở khu vực miền núi nước ta, nhu cầu lương thực, thực phẩm, vật liệu làm nhà và chất đốt đối với vùng nông thôn miền núi ngày càng tăng cao. Để đáp ứng được yêu cầu trên, nông dân miền núi đã có các hoạt động khai thác, chặt phá rừng làm nương rẫy, vào rừng lấy củi làm chất đốt, khai thác gỗ làm nhà và bỏ hoang hóa các diện tích vườn đồi xung quanh nhà. Kết quả là diện tích rừng ngày càng thu hẹp, diện tích vườn nhà chất lượng ngày càng kém và hỗn tạp các loại cây không có giá trị. Xoan ta (Melia azedarach L.) là một loài cây có phạm vi thích ứng rộng, dễ trồng, yêu cầu dinh dưỡng đất thấp, và cho sản lượng gỗ chất lượng cao, nhanh vừa đề đáp ứng nhu cầu về vật liệu làm nhà và chất đốt cho nông dân miền núi. Tuy nhiên, hạt giống xoan ta lại là loại hạt hai lá mầm, khó mọc nếu không có các kỹ thuật nhân giống phù hợp. Trước lợi ích của cây xoan ta cả về xã hội, môi trường và kinh tế, nhu cầu về giống cây xoan ta tại các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và Hòa Bỉnh nói riêng là rất lớn. Bài báo này nhằm giới thiệu kỹ thuật hạt giống và nhân giống xoan Xoan ta (Melia azedarach. L) bằng hạt để phổ biến tới độc giả trong việc nhân giống và phát triển sản xuất xoan ta phục vụ cho nhu cầu gỗ và phát triền kinh tế.

Liên hệ: iaehung@gmail.com để biết thông tin chi tiết

Tải về