Nghiên cứu và xây dựng quy trình xử lý nguồn nước ô nhiễm do chế biến tinh bột sắn để tái sử dụng trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Kon Tum

Cập nhật vào ngày: 13 / 03 / 2017

Nhà máy Liên doanh sản xuất tinh bột sắn Kon Tum thuộc xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đi vào hoạt động từ năm 2005. Mỗi ngày nhà máy chế biến từ 350-450 tấn sắn củ, sản xuất ra trên 100 tấn tinh bột. Nhà máy không những tiêu thụ sắn của nông dân trong huyện mà còn thu mua sắn ở các địa phương khác trong tỉnh và một số huyện của tỉnh Gia Lai, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Tuy nhiên, môi trường ở khu vực xung quanh nhà máy cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Đây là một vấn đề "nóng" cần phải có sự hợp tác giữa Nhà máy Liên doanh sản xuất tinh bột sắn Kon Tum với các nhà nghiên cứu khoa học i dân khu vực này. Xuất phát từ tình hình ô nhiễm thực tế tại địa phương và những bất cập trong công nghệ xử lý nước thải từ chế biến tinh bột sắn đề tài: “ đã được triển khai từ năm 2009-2011. Bài viết là một phần kết quả đề tài này và phương pháp xử lý nước ô nhiễm bằng thực vật thủy sinh và chế phẩm sinh học là hướng rất.

Liên hệ: iaehung@gmail.com để biết thông tin chi tiết

Tải về