Chúc mừng năm mới 2020

Cập nhật vào ngày: 02 / 01 / 2020

Viện Môi trường Nông nghiệp kính chúc các đồng chí cán bộ năm mới 2020 "An khang - Thịnh vượng - Hạnh phúc - Thành công"