Thông báo chuẩn bị bài viết cho số Tạp chí KHCN chuyên đề về môi trường phục vụ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện

Cập nhật vào ngày: 02 / 03 / 2018

Kính gửi: - Lãnh đạo Viện

               - Lãnh đạo các đơn vị
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng Khoa học & HTQT xin gửi CV số 120 của IAE Thông báo chuẩn bị bài viết cho số Tạp chí KHCN chuyên đề về môi trường phục vụ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện
Đề nghị các đơn vị nắm rõ thời hạn gửi tên bài báo, tác giả và thời gian gửi bài viết đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Viện
 
Trân trọng!