Tiềm năng sử dụng sậy (Phragmites karka) để xử lý nước thải sinh hoạt cụm dân cư

Cập nhật vào ngày: 13 / 12 / 2015

Nước có vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ sinh thái và con người. Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên nước dồi dào tuy nhiên đang đứng trước tình trạng suy kiệt và ô nhiễm nước trên diện rộng do nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó một lượng đáng kể nước thải từ sinh hoạt của con người.

Công nghệ dùng thực vật thủy sinh để xử lý nước thải đã biết đến từ lâu do có nhiều ưu điểm vượt trội vốn đầu tư thấp, vận hành đơn giản, hiệu suất xử lý cao và thân thiện với môi trường. Sử dụng thực vật để xử lý nước thải được coi là hướng đi tích cực và có nhiều triển vọng những năm gần đây.

Công trình này nhằm nghiên cứu hiệu quả xử lý ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của một số loài thực vật thủy sinh sống nổi.

tải về