Chuyện nhà nông: Đốt rơm rạ và vấn đề lãng phí tài nguyên

Cập nhật vào ngày: 07 / 10 / 2021

Trong khuôn khổ nhiệm vụ Hội thảo tập huấn những quy định pháp luật BVMT nông nghiệp, nông thôn (chủ trì: ThS. Phạm Thị Thu Thủy) của Phòng Khoa học và HTQT, nhiệm vụ đã đăng 01 phóng sự nội dung Chuyện nhà nông: Đốt rơm rạ và vấn đề lãng phí tài nguyên vào 17h0 thứ sáu ngày 18/6/2021 trên kênh VTV1 và phát lại vào tối muộn cùng ngày.

Link video: https://vtv.vn/video/chuyen-nha-nong-dot-rom-ra-va-van-de-lang-phi-tai-nguyen-506029.htm