Việt Nam và Thế giới: An ninh lương thực bền vững trong bối cảnh mới

Cập nhật vào ngày: 09 / 05 / 2023

Video được phát sóng trên kênh VTV4 chuyên mục "Việt Nam và thế giới" Nội dung An ninh lương thực bền vững trong bối cảnh mới 

Link: https://vtv.vn/video/viet-nam-va-the-gioi-an-ninh-luong-thuc-ben-vung-trong-boi-canh-moi-618277.htm